Co to jest hipnoterapia i czy jest skuteczna?

Hipnoterapia jest formą terapii wykorzystującą hipnozę, stosuje się ją jako technikę samodzielną lub uzupełniającą. Wśród wielu form terapii hipnoterapia wyróżnia się wykorzystaniem stanu transu hipnotycznego w celu nawiązania bezpośredniej komunikacji z podświadomością osoby hipnotyzowanej.   


Jej definicja brzmi: 

„Stosowanie hipnozy w terapii zaburzeń i problemów medycznych lub psychologicznych.”


Hipnoterapeuta wprowadzając hipnotyzowanego w stan transu ma do dyspozycji wiele technik, które dopasowuje do indywidualnych potrzeb Klienta. Hipnoterapia jest wspaniałym narzędziem do osiągnięcia pozytywnych efektów i radzenia sobie z różnego rodzaju problemami, ograniczeniami i zaburzeniami. 

Hipnoza jest jedną z najczęściej badanych narzędzi pracy w neuronauce. Ponad 12 000 recenzowanych artykułów opracowanych w oparciu o badania kliniczne potwierdza ogromne zainteresowanie hipnozą badaną w sposób naukowy i wykazuje jej głęboki, korzystny wpływ. 

Dr Alfred A. Barrios dokonał ogólnego przeglądu długotrwałego pozytywnego wpływu  różnych podejść psychologicznych. Badanie to wykazało następujące wskaźniki skuteczności:

 

(Źródło: Psychoterapy: Theory Research and Practice, Volume 7, Number 1, Spring, 1970.) 

Hipnoterapia to proces zastosowania hipnozy do komunikacji i pracy z podświadomym umysłem, aby wykorzystując jego zasoby zbudować korzystną zmianę w życiu. Istnieje wiele technik i stylów, mniej lub bardziej dyrektywnych, w zastosowaniu hipnozy. Łączy je silne pragnienie do wprowadzenia zmiany ze strony Klienta, stan głębokiego zrelaksowania i jednoczesnej koncentracji z ominięciem czynników pobocznych, odpowiednią lingwistykę i sugestie w odniesieniu do emocji w przeżywanym wewnętrznym doświadczeniu. W takim stanie można nawiązać właściwe porozumienie z podświadomym umysłem w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Pozwala to zmienić zachowania szkodliwe i blokujące a także odnaleźć zasoby, które przyczyniają się do większej samoświadomości i rozwoju. Dzięki temu odzyskujemy kontrolę nad wewnętrznymi procesami i nieświadomymi zachowaniami, wprowadzamy zmiany w  dowolnym obszarze życia. Niezwykle istotne jest aby hipnotyzowany zrozumiał ten fakt, że to właśnie on odzyskuje nad sobą kontrolę w procesie hipnoterapii. Ważne jest rozwianie wszelkich wątpliwości i nawet nieznacznego oporu przed hipnozą, co może być przyczyną ograniczonej skuteczności terapii. Zatem na skuteczność hipnoterapii wpływa znacząco relacja Klienta z hipnoterapeutą, ponieważ otwartość, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa jest niezbędne do tego aby hipnoterapia przyniosła pożądany skutek w szybkim czasie.

Next Article